Jakie są całościowe koszty prowadzenia działalności?

Jakie są całościowe koszty prowadzenia działalności?

Prowadzenie działalności gospodarczej ma wiele zalet. Pracujemy sami na siebie i jesteśmy swoim własnym szefem. Godziny pacy, wypłata, miany w firmie - to wszystko zależy wyłącznie od nas. Jednak jest to też duża odpowiedzialność i, oprócz normalnych obowiązków jako przedsiębiorca, każdy właściciel działalności gospodarczej musi tez pamiętać o kosztach związanych z jej prowadzeniem.

Osoby, które chcą założyć własną działalność gospodarczą także powinny wiedzieć co je czeka oraz jakie koszty należy uwzględnić w biznes planie. Jakie zatem koszty należy przewidzieć podczas prowadzenia swojej firmy?

Pierwsze koszty

Już na samym początku, na etapie rejestracji działalności gospodarczej pojawiają się pierwsze opłaty, które musi ponieść świeżo upieczony przedsiębiorca. jest to koszt rejestracji działalności gospodarczej. Na to jaka to będzie kwota wpływa forma prawna działalności. Brak kosztów występuje w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółki cywilnej. Natomiast opłat wymagają wszystkie inne formy prawne prowadzeni własnej firmy. Za rejestrację spółki handlowej należy zapłacić w sumie 600 złotych. Składają się na to: opłata sądowa w wysokości 500 złotych i opłata za ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 100 złotych. Podczas zakładania spółki konieczne będzie także sporządzenie aktu notarialnego, co również trzeba wpisać w koszty. Każde biuro notarialne ma swoje ustalone ceny.

Koszty prowadzenia firmy

Koszty prowadzenia firmy to wszystkie koszty, które ponosi się podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Możne je podzielić na dwie kategorie: opłaty administracjyjno-skarbowe oraz koszty bieżące prowadzenia firmy.

Na opłaty administracyjno skarbowe składają się: podatek dochodowy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, podatek VAT, koszty ZUS, wpłaty na PFRON, natomiast koszty bieżące to: księgowość, koszty związane z zatrudnianiem pracowników, sprawozdania finansowe oraz opłaty związane z lokalem, w którym funkcjonuje siedziba firmy.

Podatek dochodowy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

Ten koszt związany jest z faktem, że państwo opodatkowuje nasze dochody. Z kolei dochód jest różnica między przychodem a kosztami uzyskania tego przychodu. Istnieją cztery rodzaje form opodatkowania, a każdy z nich jest charakterystyczny dla pewnych form prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwa, które są jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi, spółkami cywilnymi oraz spółkami osobowymi rozliczają się poprzez PIT, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych. Spółki z.o.o. oraz spółki akcyjne rozliczają się poprzez CIT, czyli podatek dochodowy od osób prawnych. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (RPE) jest możliwością rozliczenia się dla osób fizycznych i niektórych spółek osobowych, natomiast poprzez kartę podatkową to opcja dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólników spółki cywilnej, prowadzących firmę w małej skali.

Podatek VAT

W obecnej chwili stawka podatku VAT wynosi 23% i obowiązuje przy sprzedaży towarów i usług na terenie kraju oraz przy WDT. Istnieją też inne stawki VAT: 5% (książki, produkty żywnościowe, czasopisma), 7% (obowiązuje nabywców towarów od rolnika ryczałtowego) oraz 8% (owoce pestkowe i ziarnkowe, paprykę słodką, chilli i inne przyprawy).

Koszty ZUS

Opłacanie składek ZUS obowiązuje wszystkie firmy. są to koszty ubezpieczenia emerytalnego, wypadkowego, zdrowotnego i rentowego. Dla przedsiębiorstw, które dopiero rozpoczynają swoje funkcjonowanie, przez pierwsze 2 lata istnieje możliwość płacenia obniżonej składki ZUS.

Księgowość

Koszt związane z księgowością są zależne od danego księgowego. Oczywiście, możliwe jest prowadzenie księgowości na własną rękę, jednak śledzenie często zmieniających się przepisów oraz doświadczenie prawdziwego księgowego w pełni jest warte zapłacenia około 100 złotych miesięcznie. Dodatkowo dzięki temu właściciel działalności gospodarczej ma o jeden obowiązek mniej.

Koszty związane z zatrudnianiem pracowników

Jeżeli firma zatrudnia jakichś pracowników, musi uwzględnić koszty poniesione z tego tytułu. Są to składki ZUS odprowadzane za każdego pracownika. Umowa zlecenie nie wymaga płacenia tych składek, jeżeli pracownikiem jest student w wieku do 26 lat. Przy pracy na umowę o dzieło nie są wymagane składki ZUS.

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe są wymagane dla spółek kapitałowych, które muszą raz w roku sporządzić sprawozdanie finansowe, w którym zawarte będą informacje na temat: bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Koszt takiego sprawozdania wynosi 140 złotych.

Jak widać, prowadząc własną działalność gospodarczą należy być świadomym wielu kosztów, które w ogólnym rozrachunku wpływają na dochód firmy. Chcąc dobrze zaplanować prowadzenie swojego przedsiębiorstwa należy zatem uwzględnić je w dobrym biznes planie, który bierze pod uwagę także niespodziewane i nieprzewidziane wydatki.

Leave a reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *