Biznes plan – jakie niesie korzyści i co powinien zawierać?

Biznes plan – jakie niesie korzyści i co powinien zawierać?

Masz pomysł na biznes i chcesz natychmiast przystąpić do jego realizacji? Stwórz najpierw biznes plan. Jego brak może być prostą drogą do niepowodzenia. Sam pomysł nie wystarczy by zbudować dobrze prosperującą firmę, potrzebna jest jeszcze koncepcja.

Analiza biznes planu może pokazać słabe i mocne strony działalności, a także jest pomocna przy ocenie opłacalności biznesu. Jak stworzyć rzetelny plan biznesowy?

Czym jest biznes plan?

Biznes plan jest dokumentem opisującym przyszłościową koncepcję rozwoju firmy. Jest to odpowiedź na cztery pytania: kto otwiera biznes, co będzie jego przedmiotem, jak będzie przebiegać realizacja i ile będzie to kosztować. Plan odnosi się do krótko i długoterminowych celów przedsięwzięcia i sposobów ich realizacji, opisuje konieczne inwestycje oraz prognozy na przyszłość. Najważniejszym elementem biznes planu jest strona finansowa, dzięki niej możemy ocenić czy biznes będzie opłacalny. Dokument ten ocenia firmę, a także jej potencjał. Jest wizją rozwoju firmy, pomaga w zarządzaniu i planowaniu dalszych działań.

Po co tworzyć biznes plan?

Biznes plan pomaga w budowaniu przedsięwzięcia od podstaw. Dzięki uporządkowaniu wszelkich pomysłów czy celów możliwa jest ich skuteczna realizacja. Plan pomaga uniknąć wielu problemów związanych z rozpoczęciem działalności, a także ułatwia prowadzenie firmy i skuteczne nią zarządzanie. Jest także pomocny przy reorganizacji czy przy planowaniu jej rozwoju. Zadaniem biznes planu jest także pomoc w przystosowaniu się do zmian, które zachodzą na rynku, dzięki niemu możemy określić słabości, szanse i zagrożenia, które dotyczą naszej firmy. Co więcej, jego najważniejszym zadaniem jest pomoc w podjęciu decyzji zarówno o rozpoczęciu jak i zakończeniu działalności, gdy ta nie jest opłacalna.

Stworzenie biznes planu jest też niezbędne jeśli chcemy uzyskać dofinansowanie z urzędów, banków czy projektów unijnych. Każda instytucja podaje wymogi, które musi spełniać plan na biznes. Dobre przygotowanie pozwoli na otrzymanie dotacji, która ułatwi rozpoczęcie działalności.

biznes plan

Z czego składa się biznes plan?

Nie ma jednego wzorca na plan biznesowy. Jego ostateczny wygląd będzie zależał od przeznaczenia i wymogów danej instytucji. Jednak istnieją standardowe układy, które najczęściej spełniają wszelkie warunki stawiane przez urzędu. Biznes plan składa się z kilku podstawowych części.

Streszczenie przedsięwzięcia

Streszczenie jest skrótem całego planu, stanowi jego osobną część. Powinno być zwięzłe i krótkie, a przy tym rzeczowe. Skrót powinien zawierać najważniejsze dane o planowanym przedsięwzięciu jak i argumenty stanowiące za tym, że pomysł jest korzystny pod względem finansowym. Streszczenie powinno zachęcać do zainwestowania w daną firmę, powinno być precyzyjne i konkretne. Tutaj nie sprawdzą się ogólniki, tylko jednoznaczne, mocne argumenty będą miały siłę przebicia.

Charakterystyka przedsiębiorstwa

Charakterystyka firmy również powinna być krótka i zawierać jedynie rzeczowe informacje. Ważne jest by zawierała dane firmy oraz przedmiot i zakres jej działalności czy formę prawną. Co więcej, powinna przedstawiać życiorys zawodowy właściciela. Dodatkowo można w niej zawrzeć ogólne informacje na temat wizji rozwoju firmy i jej celach na najbliższe lata. W tym miejscu wolno także przedstawić motywy założenia przedsiębiorstwa i powód wyboru konkretnej branży.

Opis oferowanego produktu lub usługi

Opis produktu jest jednym z najważniejszych celów biznesplanu. Bowiem to on będzie decydował o sukcesie firmy. Tutaj szczegółowo należy opisać swoją ofertę i jej zalety. Opis ten powinien zawierać pełną identyfikację przedmiotu, strategię cenową (cena jednostkowa, rabaty), technologię i koszty wytworzenia, kanały dystrybucji czy też warunki współpracy z kontrahentami. Co więcej należy wykazać konkurencyjność oferty, jej najmocniejsze strony i planowane zyski. Opis powinien zachęcać potencjalnych inwestorów do naszej oferty.

Kadra pracownicza i zarządzająca

W tym elemencie biznes planu należy zawrzeć informacje o stanowiskach które powstaną, liczbie i formie zatrudnionych osób, a także o polityce wynagrodzeń, zatrudniania i szkoleń. Dodatkowo ważne są informacje o kompetencjach i kwalifikacjach kadry kierowniczej i pracowniczej.

Rynek i konkurencja

Ta część planu powinna opisywać rynek w jakim funkcjonować będzie firma. Należy scharakteryzować konkurencję, potencjalnych nabywców, ich wymagania i oczekiwania, a także bariery. Ponadto należy przyjrzeć się mocnym i słabym stronom, szansom i zagrożeniom, które oferuje rynek.

Marketing

Biznes plan to także określenie strategii marketingowej. Ważne jest tu określenie budżetu na promocję oraz narzędzi i metod reklamy. Należy ustalić strategię sprzedaży oraz strukturę przychodów. Więcej o strategiach marketingowych we własnej firmie przeczytacie w artykule Własna firma – marketing.

Plany i harmonogram realizacji

Dzięki ustalonemu z góry harmonogramowi łatwiej kierować firmą i wypełniać założone cele. Dzięki realizacji planów krok po kroku, w określonych terminach, mamy pewność, że do przedsiębiorstwa nie wkradnie się chaos.

Plan finansowy

Bez dobrego planu finansowego, nawet najlepszy pomysł może skończyć się porażką. Plan powinien zawierać rzetelny bilans z uwzględnieniem zysków i strat oraz przepływów środków pieniężnych. Plan finansowy określi czy nakłady na firmę się zwrócą i czy biznes jest opłacalny, dlatego też sporządzenie go jest najważniejszą częścią biznes planu. Ta część jest także najistotniejsza dla banków i inwestorów.

Sporządzając biznes plan należy posiłkować się wiarygodnymi danymi. Rzetelna analiza finansów i rynku zachęci inwestorów i będzie kluczem do otrzymania dofinansowania. Dobry plan biznesowy pozwala na skuteczne kierowanie przedsiębiorstwem.

Leave a reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *